Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika

ul. Racławicka 2
66-620 Gubin
tel./fax 068 455 81 46

e-mail: jjedynkagubin@poczta.fm
Historia Dokumenty Terminy zebrań Pedagog SP nr 1 Osiągnięcia Terapia logopedyczna
Rekrutacja Plan lekcji Terminy rad pedagogicznych Pedagog gimnazjum Projekty Gabinet terapeutyczny
Aktualności
„Dzieci poznają świat i odkrywają swoje możliwości poprzez eksperymentowanie i badanie granic.
Potrzebują mądrych dojrzałych dorosłych, którzy działając z szacunkiem powstrzymają ich niewłaściwe
lub niebezpieczne zachowania”
Pedagog szkolny
godziny pracy
poniedziałek 8.45 - 15.45
wtorek 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 13.00
czwartek 8.00 - 13.00
piątek 8.00 - 13.00

mgr Dorota Ostrowska - Bednarz

Zadania pedagoga szkolnego
 • Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych:
  - zapoznanie się z uczniami, uczniów ze szkołą a także między sobą
  - przybliżenie uczniom najważniejszych informacji o szkole, nauczycielach, kierunkach pracy
 • Rozpoznawanie sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów
  - praca w ramach komisji stypendialnej: przyjmowanie wniosków o stypendia szkolne,
  - pomoc rodzicom w wypełnianiu niezbędnej dokumentacji, sprawdzanie i opracowywanie wniosków
 • Zorganizowanie i prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży z różnymi problemami emocjonalnymi, korekcja zachowań, wspieranie w rozwoju
 • Utworzenie Klubu Psychoedukacyjnego dla zainteresowanych rodziców:
  - zajęcia warsztatowe mające na celu wzbogacanie wiedzy rodziców na tematy związane z wychowywaniem dzieci, problemami okresu dojrzewania, profilaktyką zachowań agresywnych i używania różnego rodzaju środków uzależniających,
  - pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • Rozpoznawanie sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów
  - zapoznawanie się z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, szczególnie uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole,
  - uaktualnienie listy uczniów wymagających dostosowania warunków edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych,
  - współpraca z nauczycielami i wychowawcami w zakresie udzielania pomocy uczniom
 • Prowadzenie i współprowadzenie lekcji wychowawczych, zajęć warsztatowych o charakterze profilaktycznym.
  - zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy o HIV/AIDS i uzależnieniach, udział w konkursie o tej tematyce na szczeblu międzyszkolnym,
  - impreza ogólnoszkolna dotycząca tematyki HIV/AIDS

Formy pracy pedagoga szkolnego:
1. Poradnictwo dla młodzieży
2. Terapia indywidualna
3. Zajęcia socjoterapeutyczne grupowe
4. Zajęcia warsztatowe i lekcje wychowawcze dla młodzieży
5. Pedagogizacja rodziców
6. Profilaktyka
7. Młodzieżowa Grupa Wsparcia
Formy pracy pedagoga szkolnego:
1. Pożegnanie lata. 21.09.2014
2. Zajęcia integracyjne 16.09.2014
3. Ogólnopolski tydzień kariery w ZSLiT
4. Wolontariat
5. Warsztaty profilaktyczne.
6. Europejski Dzień Autyzmu.
7. Z wizytą w schronisku dla zwierząt.
8. Podsumowanie akcji "Pomagamy zwierzętom w schroniskach".
Biblioteka
Pielęgniarka
Świetlica sp
Świetlica gimnazjum
Samorząd Szkolny
Uroczystości szkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy i zawody
Podręczniki
Rada Rodziców
Najlepiej czytająca klasa
SKO
Sport
Galeria sp
Galeria gimnazjum
1% podatku dla szkoły