Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika

ul. Racławicka 2
66-620 Gubin
tel./fax 068 455 81 46

e-mail: jjedynkagubin@poczta.fm
Historia Dokumenty Terminy zebrań Pedagog SP nr 1 Osiągnięcia Terapia logopedyczna
Rekrutacja Plan lekcji Terminy rad pedagogicznych Pedagog gimnazjum Projekty Gabinet terapeutyczny
Aktualności
Świetlica
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 14.00

mgr Anna Dobek-Winkowska

mgr Halina Polańska

Świetlica wyposażona jest w sprzęt audio - video umożliwiający oglądanie filmów, bajek, słuchanie muzyki. Ponadto na wyposażeniu
świetlicy znajduje się wiele gier rozrywkowych, dydaktycznych,
pokaźny zbiór czasopism młodzieżowych. Każdy uczeń jest mile
widzianym gościem w naszej świetlicy, może liczyć na naszą pomoc
i wsparcie.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:
 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie uczniom pomocy w nauce,
 •  zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu,
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego,
 • wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień młodzieży poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie,
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb młodzieży przy scisłej współpracy z wychowawcami,
  rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych itp.
      
Biblioteka
Pielęgniarka
Świetlica sp
Świetlica gimnazjum
Samorząd Szkolny
Uroczystości szkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy i zawody
Podręczniki
Klasa bez wagarów
Najlepiej czytająca klasa
SKO
Sport
Galeria sp
Galeria gimnazjum
1% podatku dla szkoły