Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika

ul. Racławicka 2
66-620 Gubin
tel./fax 068 455 81 46

e-mail: jjedynkagubin@poczta.fm
Historia Dokumenty Terminy zebrań Pedagog SP nr 1 Osiągnięcia Terapia logopedyczna
Rekrutacja Plan lekcji Terminy rad pedagogicznych Pedagog gimnazjum Projekty Gabinet terapeutyczny
Aktualności
PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH (KN) 2014/2015

Szkoła Podstawowa nr 1
Lp Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Nauczyciel prowadzący klasa dzień/godzina
1 Kółko matematyczne dla kl. IV-VI Sylwia Jaworska IV-VI Środa 7 lekcja
2 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego dla kl. IV-VI Tadeusz Kusy IV-VI Wtorek 14-15.30
3 Kółko j. angielskiego kl. IV-VI Karolina Łada IV - V Poniedziałek 7 lekcja
4 Kółko teatralne dla kl. IV-VI Agnieszka Maciąg IV - VI Środa 7 lekcja
5 Kółko fotograficzne dla kl. IV-VI Robert Solecki IV - VI Poniedziałek 17.00
6 Zespół wokalny Anna Dobek - Winkowska
Środa 7 lekcja
7 Zajęcia rozwijające z j. polskiego dla kl. V Magdalena Durniatt-Gruszecka V Piątek 7 lekcja  
8 Zajęcia rozwijające z edukacji wczesnoszkolnej „Omnibus” dla kl.III Małgorzata Fredrych III Czwartek 6 lekcja  
9 ZZajęcia rozwijające z edukacji wczesnoszkolnej ”Omnibus” dla kl. Ia Renata Jędrzejczyk I

Czwartek 1  lekcja

10 Zajęcia rozwijające z edukacji wczesnoszkolnej ”Omnibus” dla kl. IIa Elżbieta Rajkowska II Środa 5 lekcja
11 Zajęcia rozwijające z edukacji wczesnoszkolnej „ Omnibus” dla kl. IIb Elżbieta Salej II Piątek 4 lekcja
12 Zajęcia rozwijające z edukacji wczesnoszkolnej „Omnibus”dla kl. Ib Helena Liczbińska I Wtorek 5 lekcja
13 Zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne dla kl. VI Agnieszka Maciąg VI Czwartek 8  lekcja
14 Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne dla kl. VI Barbara Grzegorzak VI Wtorek 8  lekcja
17 Kółko komputerowe. Grzegorz Olechnowicz IV-VI Wtorek 6  lekcja


Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
Lp Rodzaj zajęć pozalekcyjnych Nauczyciel prowadzący l.godz. klasa dzień/godzina
1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki. A.Anders-Markowska 2 godz I - III Poniedziałek 7-8 lekcja
2 Zajęcia rozszerzająco - uzupełniające z j. polskiego. Grażyna Bartłodziej 2 godz I - II Czwartek 7-8 lekcja
3 Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego
Zajęcia wyrównawcze
Hanna Bąk 1 godz
1 godz
III
I - III
Wtorek 14.30
Środa 14.30
4 Lekkoatletyka. Grzegorz Biłan 2 godz I - III Środa 16.00 - 17.30
5 Zajęcia wyrównawczo - uzupełniające z historii.
Adriana Chmielewska-Siwek 2 godz
1 godz
I -  III Środa 7-8 lekcja
6 Ćwiczeniówka z biologii dla kl. III.
Zajęcia uzupełniające z biologii dla klas I-III.
Elżbieta Cichowska 1 godz
1 godz
I III
III
Poniedziałek 7 lekcja
Środa 7 lekcja
7 Zespół wokalny. Anna Dobek-Winkowska 2 godz I-III G
IV-VI SP
Środa 8 lekcja
8 Kółko liturgiczne. ks. Marcinkowski 2 godz I - III Poniedziałek 8,9 lekcja
9 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III Barbara Grzegorzak 1 godz I - III Wtorek 7 lekcja
10 Przygotowanie uczniów do egzaminu z języka angielskiego Szymon Jankowiak 2 godz III Wtorek 15.05
Środa 15.05
11 Zajęcia rozszerzająco - uzupełniające Danuta Jaśkiewicz 2 godz I - III Czwartek 13.45-15.20
12 Piłka nożna, piłka koszykowa,
lekkoatletyka.
Elżbieta Kaluta 2 godz I - III Czwartek 14.30
13 Zajęcia rozszerzająco - uzupełniające z historii. Edyta Kantek 1 godz I - III Piątek 13.45
14 Zajęcia rozszerzająco - uzupełniające. Marzanna Koźmińska 2 godz I - III Poniedziałek 14.30
Środa 13.30
15 Zajęcia artystyczne - kółko. Marek Markowski 2 godz VI, I-III Piątek 14.30-16
16 Zajęcia uzupełniające z chemi dla klas I-III oraz warsztaty. Alicja Mazurek 1 godz
1 godz
III
I - II
Wtorek 14.30 Piątek 14.30 Poniedziałek 14.00
19 Zajęcia ćwiczeniowo - rozszerzające z matematyki i fizyki

Zajęcia uzupełniające z fizyki
 Dorota Michalczyk 1 godz

1 godz
III

I - II
Czwartek, piątek 13.30

Wtorek 13.45/środa 12.30
(umownie wg potrzeb)
20 Młodzieżowa grupa wsparcia
Zajęcia wspierające
Dorota Ostrowska-Bednarz 1 godz
1 godz
I - III
I - III
Według planu uczniów.
21 Zajęcia rekreacyjno - sportowe Halina Polańska 2 godz I - III Środa 12.00
22 Zajęcia wyrównujące wiedzę
Przygotowanie do egzaminu z j.niemieckiego
Olga Pudło 1 godz
1 godz
I - III
III
Poniedziałek 7 lekcja
Poniedziałek 8 lekcja
23 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas III
Jolanta Sidor 2 godz
III Piątek 7-8 lekcja
24 Gazetka Szkolna Alicja Ratajczak 2 godz I - III Środa 12.35
Czwartek 13.35
25 Formy teatralne Danuta Siewruk 2 godz IV - VI Środa, czwartek 7 lekcja
26 Gry zespołowe Marian Smolak 1 godz I - III Wtorek 14.30
27 Terapia pedagogiczna Marzena Świderska 2 godz I - III Według planu uczniów. 
28 Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j.niemieckiego dla kl. III Dorota Winiszewska 1 godz III Wtorek 10.00-11.00
Środa 14.00-15.00
29 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy. Dariusz Winiszewski 2 godz I - III Wtorek 10.00-1.00
Środa 14.00-15.00
30 Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego dla kl. III Szymon Jankowiak 1 godz III Wtorek 15.00
31

Zajęcia uzupełniacjące i rozszerzające z fizyki dla klas I-III
Zajęcia uzupełniacjące i rozszerzające z matematyki dla klas I

Dorota Michalczyk 2 godz
½ godz
I-III
I
Wtorek 13.30
Czwartek 12.30 lub piatek 13.30
32

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego kl.III

Zajęcia wyrównujące wiedzę z j.niemieckiego dla kl. I-II
Katarzyna Podhorecka 1 godz


1 godz
kl. III


kl. I-II
Piątek 6 lekcja


Środa 8 lekcja
Biblioteka
Pielęgniarka
Świetlica sp
Świetlica gimnazjum
Samorząd Szkolny
Uroczystości szkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy i zawody
Podręczniki
Klasa bez wagarów
Najlepiej czytająca klasa
SKO
Sport
Galeria sp
Galeria gimnazjum
1% podatku dla szkoły