Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika

ul. Racławicka 2
66-620 Gubin
tel./fax 068 455 81 46
e-mail: jjedynkagubin@poczta.fm
Historia Dokumenty Terminy zebrań Pedagog SP nr 1 Osiągnięcia Terapia logopedyczna
Rekrutacja Plan lekcji Terminy rad pedagogicznych Pedagog gimnazjum Projekty Gabinet terapeutyczny
Aktualności
Terminy rad pedagogicznych w roku szkolnym 2014/2015
Lp. Data Dzień Tematyka Uwagi
1 08.09.2014 poniedziałek Rada informacyjna. Zatwierdzenie planu pracy i planu nadzoru szkoły. godz 15.00
sala 314
2 06.10.2014 poniedziałek Rada informacyjna. godz 15.00
sala 314
3 17.11.2014 poniedziałek Rada szkoleniowo - informacyjna. godz 15.00
sala 314
4 15.12.2014 poniedziałek Rada informacyjna. Zagrożenia oceną niedostateczną na I semestr. SP-godz.13.30 sala 11
Gim.- godz 15.00 sala 109
5 26.01.2015 poniedziałek Rada klasyfikacyjna semestralna. SP-godz.13.30 sala 11
Gim.- godz 15.00 sala 109
6 02.02.2015 poniedziałek Rada podsumowująca pracę w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 godz 15.00
sala 314
7 23.03.2015 poniedziałek Rada szkoleniowo - informacyjna. godz 15.00
sala 314
8 27.04.2015 poniedziałek Rada informacyjna. godz 15.00
sala 314
9 18.05.2015 poniedziałek Rada informacyjna. Zagrożenia oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego SP-godz.13.30 sala 11
Gim.- godz 15.00 sala 109
10 22.06.2015 poniedziałek Rada klasyfikacyjna końcoworoczna SP-godz.13.30 sala 11
Gim.- godz 15.00 sala 109
11 25.06.2015 czwartek Rada podsumowująca pracę w roku szkolnym 2013/2014. godz 15.00
sala 314
Biblioteka
Pielęgniarka
Świetlica sp
Świetlica gimnazjum
Samorząd Szkolny
Uroczystości szkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy i zawody
Podręczniki
Klasa bez wagarów
Najlepiej czytająca klasa
SKO
Sport
Galeria sp
Galeria gimnazjum
1% podatku dla szkoły