Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika

ul. Racławicka 2
66-620 Gubin
tel./fax 068 455 81 46
e-mail: jjedynkagubin@poczta.fm
Historia Dokumenty Terminy zebrań Pedagog SP nr 1 Osiągnięcia Terapia logopedyczna
Rekrutacja Plan lekcji Terminy rad pedagogicznych Pedagog gimnazjum Projekty Gabinet terapeutyczny
Aktualności
Gabinet terapeutyczny
sala nr 3
Działania terapeutyczne w naszej placówce są skierowane na wspomaganie rozwoju
młodzieży oraz pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych.
Zajęcia adresowane są do uczniów ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu
(dysleksja, dysortografia, dysgrafia - terapia pedagogiczna) oraz wymagających
korekty mowy (np. dyslalia, jąkanie - terapia logopedyczna).
Zajęcia odbywają się w:
Poniedziałek 7.45 - 15.45
Wtorek 7.45 - 14.45
Środa 7.45 - 14.45
Czwartek 7.45 - 13.45
Piątek 7.45 - 10.45

mgr Marzena Świderska
logopeda, terapeuta
Celem terapii jest:
- korygowanie zaburzonych funkcji,
- ułatwianie opanowania wiadomości i umiejętności wymaganych na danym poziomie,
- zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych wynikających z napotkanych
trudności edukacyjnych,
- wzmacnianie wiary we własne możliwości,
- wyrabianie właściwej motywacji do nauki
 

Jeśli masz problemy z prawidłową wymową lub Twoje pismo jest nieczytelne oraz mimo
znajomości zasad ortograficznych popełniasz wiele błędów - zapraszam na konsultacje -

Biblioteka
Pielęgniarka
Świetlica sp
Świetlica gimnazjum
Samorząd Szkolny
Uroczystości szkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy i zawody
Podręczniki
Klasa bez wagarów
Najlepiej czytająca klasa
SKO
Sport
Galeria sp
Galeria gimnazjum
1% podatku dla szkoły