Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika

ul. Racławicka 2
66-620 Gubin
tel./fax 068 455 81 46

e-mail: jjedynkagubin@poczta.fm
Historia Dokumenty Terminy zebrań Pedagog SP nr 1 Osiągnięcia Terapia logopedyczna
Rekrutacja Plan lekcji Terminy rad pedagogicznych Pedagog gimnazjum Projekty Gabinet terapeutyczny
Aktualności
Rada Rodziców
Konkursy przeprowadzone przez Radę Rodziców:
Klasa bez wagarów Złote Globusy Zbieramy kasztany

REGULAMIN KONKURSU NA SUPERGIMNAZJALISTĘ
 „ZŁOTE GLOBUSY”

 W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczyna się I edycja konkursu „ZŁOTE GLOBUSY” dla uczniów Szkoły Podstawowej – klas IV- VI oraz uczniów gimnazjum.  Celem jest nagradzanie i promowanie wiedzy i umiejętności, zdolności artystycznych i sportowych, właściwej postawy.

REGULAMIN:
1.    W konkursie  biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej – klasy IV- VI i Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Gubinie.
2.    Konkurs trwa przez cały etap kształcenia
3.    Osiągnięcia uczniów będą rozpatrywane w poszczególnych kategoriach:

•    OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE- nauka

•    SPORT

•    OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE I INNE

•    TAKT I KULTURA OSOBISTA

4. Uczniowie  mający osiągnięcia będą nominowani do nagrody „Złoty globus” w danej kategorii.
5. Nominacje odbywać się będą raz do roku w miesiącu maju.
6. Poszczególnych uczniów do nagrody nominować będą pedagodzy, wychowawcy i nauczyciele przedmiotowi.
7. O przyznaniu statuetki złotego globusa decydować będzie KAPITUŁA, w której skład wchodzą: dyrektor szkoły, przewodniczący Rady Rodziców, pedagog szkolny, wychowawcy klas.
8. Uczeń, który zdobędzie największą liczbę złotych globusów na danym etapie nauczania , jest wszechstronnie uzdolniony, wyróżnia się pracą na rzecz szkoły i elegancją zachowania, zostanie uhonorowany tytułem SUPERSZÓSTOKLASISTA i SUPERGIMNAZJALISTA
9. Wraz z przyznaniem w/w tytułów uczniowie otrzymają cenne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i sponsorów.
10.Uroczystość przyznawania statuetek i nagradzania uczniów odbywać się będzie w miesiącu czerwcu każdego roku

Biblioteka
Pielęgniarka
Świetlica sp
Świetlica gimnazjum
Samorząd Szkolny
Uroczystości szkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy i zawody
Podręczniki
Rada rodziców
Najlepiej czytająca klasa
SKO
Sport
Galeria sp
Galeria gimnazjum
1% podatku dla szkoły