Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika

ul. Racławicka 2
66-620 Gubin
tel./fax 068 455 81 46

e-mail: jjedynkagubin@poczta.fm
Historia Dokumenty Terminy zebrań Pedagog SP nr 1 Osiągnięcia Terapia logopedyczna
Rekrutacja Plan lekcji Terminy rad pedagogicznych Pedagog gimnazjum Projekty Gabinet terapeutyczny
Aktualności
Sprawozdanie z Rejonowej Olimpiady
Wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Polskim Czerwonym Krzyżu
i Prawie Humanitarnym

Dnia 15 kwietnia 2014r. w Zespole Szkół im. M.Kopernika w Gubinie odbyła się Rejonowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Polskim Czerwonym Krzyżu i Prawie Humanitarnym.
Do Olimpiady przystąpiło 12 uczniów z klas szóstych ze szkół miejskich i gminnych. Uczniowie dostali do rozwiązania test zawierający 30 pytań zamkniętych i 3 pytania otwarte. Maksymalnie mogli uzyskać 41 punktów. Spośród uczestników Olimpiady komisja oceniająca w składzie: G.Hrabska i G.Kufczyńska wyłoniła dwóch laureatów
1. Oliwia Strzelec SP-2
2. Marta Hryniewicz SP-1.

Te uczennice zdobyły największą ilość punktów i będą reprezentować miasto i gminę Gubin podczas Wojewódzkiej Olimpiady, która odbędzie się 08 maja 2014r.. w Zielonej Górze. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast pozostali nagrody pocieszenia.
Wszystkim opiekunom SK PCK za pomoc w przeprowadzeniu Olimpiady oraz uczniom za udział serdecznie dziękuję, a zwycięzcom gratuluję.
Organizator, opiekun SK PCK Helena Liczbińska

Biblioteka
Pielęgniarka
Świetlica sp
Świetlica gimnazjum
Samorząd Szkolny
Uroczystości szkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy i zawody
Podręczniki
Klasa bez wagarów
Najlepiej czytająca klasa
SKO
Sport
Galeria sp
Galeria gimnazjum
1% podatku dla szkoły