Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika

ul. Racławicka 2
66-620 Gubin
tel./fax 068 455 81 46

e-mail: jjedynkagubin@poczta.fm
Historia Dokumenty Terminy zebrań Pedagog SP nr 1 Osiągnięcia Terapia logopedyczna
Rekrutacja Plan lekcji Terminy rad pedagogicznych Pedagog gimnazjum Projekty Gabinet terapeutyczny
Aktualności
Informacja dla rodziców

Procedura rekrutacji dzieci urodzonych w latach 2007 i 2008 oraz 2009 do Oddziału Przedszkolnego/ klasy Pierwszej

           Zapisy dzieci urodzonych w latach  2007-2009 do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku  w Sekretariacie szkoły w godzinach 800-1500.

1.       Rodzice dzieci z wykazu Ewidencji Ludności zamieszkali w obwodzie szkoły otrzymają listowne zaproszenie do zapisu lub dowiedzą się o szczegółach rekrutacji poprzez informację na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej  zs.gubin.pl

2.       Do Szkoły Podstawowej  nr 1 w Gubinie przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, które obejmuje ulice: Aleje Łużyckie, II Armii Wojska Polskiego , Basztowa, Bolesława Prusa, Bronowicka, Budziszyńska, Chabrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Drukarska, Jedności Robotniczej, Kaliska, Kinowa, Kołłątaja, Konopnickiej, Krakowska, Krasińskiego, Kunickiego, Legnicka, Leśna, Lwowska, Łąkowa, 3-go Maja, Matejki, Nowa, Obrońców Pokoju, Ogrodowa, Orzeszkowej, Piękna, Piwna, Przesiedleńców, Racławicka, Repatriantów, Rodziewiczówny, Rolna, Widok, Rydla, Sadowa, Słowackiego, Śląska, Wieniawskiego, Wyspiańskiego, Żółkiewskiego.

a)      Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są także dzieci zameldowane/zamieszkałe poza obwodem szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, wtedy gdy szkoła dysponuje odpowiednią liczbą wolnych miejsc.

·         Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są  dzieci z urzędu urodzone w roku 2009 zameldowane w obwodzie szkoły,

·         W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 – w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział Klasy Pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych.

·         Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014r.

b)      Do Klasy Pierwszej roku szkolnego 2014/2015  przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2007 i w roku 2008 od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 z urzędu, natomiast dzieci urodzone w roku 2008 po 30 czerwca 2008 roku na wniosek rodziców po przedłożeniu diagnozy spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego.

Od 1 września 2014r.

·         obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie(rocznik 2007)oraz dzieci 6-letnie urodzone w okresie od 1stycznia do 30 czerwca 2008r.

·         spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również  dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia r., jeśli taka będzie wola rodziców (wniosek rodziców)

         Od 1 września 2015r.

·         obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie w okresie 1 lipca do 31 grudnia 2008r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki)

3.       W szkole organizowany jest pięciogodzinny Oddział Przedszkolny.

4.       Zapisów dziecka do szkoły dokonują osobiście rodzice/ prawni opiekunowie na podstawie swoich dowodów osobistych oraz aktów urodzenia dziecka z numerem PESEL.

5.       Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły.                  

6.       Zapisów dziecka do szkoły dokonują osobiście rodzice/ prawni opiekunowie na podstawie swoich dowodów osobistych oraz aktów urodzenia dziecka z numerem PESEL.

7.       Pierwsza rekrutacja dzieci zapisanych do szkoły zostanie zakończona do dnia 31 marca 2014r.Listy uczniów przyjętych udostępnione zainteresowanym rodzicom/prawnym opiekunom w sekretariacie szkoły od 15 kwietnia 2014r.

Decyzje w sprawach rekrutacji dzieci /zapisu do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego nie objętych w/w procedurą podejmuje dyrektor szkoły.


Biblioteka
Pielęgniarka
Świetlica sp
Świetlica gimnazjum
Samorząd Szkolny
Uroczystości szkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy i zawody
Podręczniki
Klasa bez wagarów
Najlepiej czytająca klasa
SKO
Sport
Galeria sp
Galeria gimnazjum
1% podatku dla szkoły