Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika

ul. Racławicka 2
66-620 Gubin
tel./fax 068 455 81 46

e-mail: jjedynkagubin@poczta.fm
Historia Dokumenty Terminy zebrań Pedagog SP nr 1 Osiągnięcia Terapia logopedyczna
Rekrutacja Plan lekcji Terminy rad pedagogicznych Pedagog gimnazjum Projekty Gabinet terapeutyczny
Aktualności
„Czyste powietrze wokół nas”

Sprawozdanie z realizacji
Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej
„Czyste powietrze wokół nas”
zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014
w oddziale przedszkolnym przy
Zespole Szkół im. M. Kopernika w Gubinie
Szkoła Podstawowa nr1


Realizator programu: Małgorzata Cichowicz

Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego w najmłodszym wieku stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych u dzieci przedszkolnych.
W roku szkolnym 2013/2014 oddział przedszkolny naszej szkoły, do którego uczęszczają dzieci  5 i 6 letnie przystąpił do realizacji przedszkolnego programu antynikotynowego „Czyste powietrze wokół nas”,
nad którym czuwa Państwowa Stacja Epidemiologiczno - Sanitarna w Krośnie Odrzańskim. Projekt był adresowany nie tylko do dzieci, ale i do  rodziców. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.


Pierwszą z form  było zapoznanie rodziców z założeniami realizacji programu, wyrażenie zgody na udział dziecka w programie oraz wysłuchanie informacji na temat: „  W jakim stopniu dzieci są narażone na bierne palenie, czy rodzice są świadomi zagrożenia płynącego z palenia papierosów”. Informacje te  na zebraniu przekazała pielęgniarka szkolna pani Grażyna Kufczyńska.

Kolejną formą był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych.


- ,,Wycieczka po okolicy”
- „Co i dlaczego dymi?”
- „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”
- ,,Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?” 
- ,,Jak unikać dymu papierosowego?”

Poszczególne zajęcia były skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe. Na zajęciach dzieci wykonywały odpowiednie rysunki, których celem jest uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy akompaniamencie muzycznym, uświadamiające, iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe. W formie pantomimy naśladowały zachowanie osób niepalących i palących, wykonały symbol papierosa jako znak zakazu palenia. Zajęciom towarzyszyła wykonana przez nauczyciela sylweta dinozaura „Dinusia”, którego dzieci wspólnie z nauczycielem pomalowali. Nauczyli się o nim piosenki. Dinuś pomagał dzieciom w rozwiązywaniu stawianych zadań problemowych, uczył współdziałania w zespole i odpowiedzialności za efekt końcowy. 
Ostatnim elementem programu było spotkanie z rodzicami, na którym dzieci dały krótki występ artystyczny, promując hasła antynikotynowe, wręczyły rodzicom symbol zakazu palenia przy dzieciach.
W ramach realizacji zagadnień programu, została zorganizowana wystawa dla rodziców i uczniów naszej szkoły, na której zostały wyeksponowane prace plastyczne dzieci: plakaty, rysunki, znaczki, hasła "Nie pal przy mnie”  oraz informacje o szkodliwym paleniu papierosów.
Dzięki temu programowi dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się jak dbać o zdrowie swoje i innych, co to jest czynne i bierne palenie oraz gdzie są najbardziej narażone są na dym tytoniowy.

A oto przykłady naszej pracy:
1. Wycieczka po okolicy.
Dzieci udały się na spacer po Gubinie. Wcześniej zostały poinformowane, że podczas wycieczki mają obserwować z czego wydobywa się dym. Spacerując bacznie rozglądały się, żywo reagując na zauważone źródło dymu.
2. Co i dlaczego dymi?
Podczas drugich zajęć dzieci zostały podzielone na 4 grupy. Każda miała narysować źródła dymów zaobserwowanych na wycieczce.

Efekty naszych prac
Po skończonej pracy poszczególne zespoły omawiały swoje rysunki i porównywały je z tablicą, na której zostały zawieszone obrazki z różnymi źródłami dymów.

3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros? 

Na tych zajęciach dzieci poszerzyły  wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu papierosowego poprzez zabawę w „Kwiatki”  do muzyki relaksacyjnej. 

Pokaż, jak taki kwiatek wygląda
Kwiatki oddychające świeżym powietrzem zadowolone
smutne duszące się od dymu papierosowego
Zapoznały się  z maskotką programu dinozaurem Dinkiem, co było dla nich miłym zaskoczeniem. Dowodem na to, była fantastyczna zabawa  - wspólne kolorowanie Dinka wykonanego wcześniej przez panią.

Przykład naszej pracy.

W wolnej chwili każdy chciał pokolorować jeszcze małego Dinka, odbitego na papierze/ w tle słychać było piosenkę o Dinku/.

 

A oto nasze Dinusie.

4. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?

Na tych zajęciach dzieci poznały historyjkę o podróży Dinusia pociągiem. Najpierw bawiły się przy piosence „Jedzie pociąg z daleka” – wcielały się w rolę maszynisty i podróżnych,

później siedząc na dywanie słuchały z zainteresowaniem opowiadania i chętnie wcielały się w rolę dinozaura, który podróżował w wagonie dla niepalących. Dzieci były wtedy wesołe, udawały stukot kół, a później siedząc w wagonie dla palących - mocno przy tym kaszlały zatykając buzie, bolała ich głowa, piekły im oczy.

5. Jak unikać dymu papierosowego?

Ostatnie  zajęcia   polegały na rozwijaniu umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy. W realizacji zadania wykorzystałam tabliczki , hasła,

Każde dziecko narysowało obrazek
przedstawiający zakaz palenia
oraz wykonało symbol papierosa dla swoich
rodziców z napisem „ Nie pal przy mnie”

W tym samym dniu obyło się spotkanie z rodzicami , na którym dzieci przedstawiły krótki program artystyczny uświadamiając  rodziców o szkodliwym paleniu papierosów i wręczając im znak zakazu palenia przy dzieciach.

Na zakończenie programu została zorganizowana wystawa dla uczniów naszej szkoły.

Biblioteka
Pielęgniarka
Świetlica sp
Świetlica gimnazjum
Samorząd Szkolny
Uroczystości szkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Konkursy i zawody
Podręczniki
Klasa bez wagarów
Najlepiej czytająca klasa
SKO
Sport
Galeria sp
Galeria gimnazjum
1% podatku dla szkoły