Kinezjologia Edukacyjna - warsztaty dla Rodziców
„Ruch to drzwi do nauki”

     
Pod takim hasłem 9 listopada 2011 odbyły się w naszej szkole warsztaty dotyczące gimnastyki mózgu prowadzone przez
Renatę Kuczyńską-Wichmann.
Punktualnie o godzinie 15, Rodzice zostali zapoznani z elementami programu kinezjologii edukacyjnej, której twórcą
jest Paul Dennison, a następnie zaproszeni do wspólnych ćwiczeń i zabaw przy muzyce.
Kinezjologia edukacyjna inaczej zwana gimnastyką mózgu to zestaw prostych ćwiczeń fizycznych, które mają na celu
integrację ciała i mózgu na poziomie lewej i prawej półkuli mózgowej, układu limbicznego i kory mózgowej oraz pnia
mózgu i płatów czołowych. Myślenie powinno przebiegać trójwymiarowo, jeśli na tych poziomach powstaną blokady
ma to negatywny wpływ na proces przyswajania wiedzy. Gimnastyka mózgu ma za zadanie usunąć te blokady i stworzyć
warunki do uczenia się i uwolnienia od stresu.
Gimnastykę winni stosować wszyscy zarówno dorośli jak i dzieci, ale najbardziej wskazana jest dla osób dyslektycznych,
dysortograficznych, nadpobudliwych, nerwowych, agresywnych i zalęknionych.
Warunkiem skuteczności metody jest systematyczność.
Entuzjaści jej twierdzą, że wszyscy którzy ją stosują są odporniejsi, łatwiej mierzą się z rzeczywistością, szybciej
przyswajają wiedzę i nawiązują kontakty i innymi.
     

Kinezjologia Edukacyjna skierowana jest do:

1) dzieci
- ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.)
- o specyficznych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa)
- z mózgowym porażeniem dziecięcym
- z zaburzeniami sfery motywacyjnej
2) młodzieży i dorosłych
- z trudnościami w podejmowaniu decyzji oraz określaniu celów życiowych,
- poprawa funkcjonowania umysłu (pamięć, koncentracja),
- terapia stresu (egzaminy, klasówki, rozmowy kwalifikacyjne),
- poprawa koordynacji i percepcji (egzaminy wymagające sprawności postrzegania i koordynacji np.: taniec, sport,
jazda autem).

Na niezwykle miłą atmosferę spotkania wpływ miało bardzo duże zaangażowanie uczestniczek, a także zapach
unoszącej się lawendy i blask świec. Na zakończenie uczestniczki otrzymały zestaw ćwiczeń do wykorzystania w domu.