Pasowanie na rycerza biblioteki.
         

Uczniowie klasy I są już pełnoprawnymi czytelnikami naszej biblioteki. Pasowanie nastąpiło podczas dobrej
zabawy i słodkich niespodzianek. W uroczystości pomogły starsze uczennice z klasy VIa, które wcieliły się
w postacie bajkowe i zadawały maluchom pytania dotyczące bohaterów książeczek dla najmłodszych.
Dzieciaki zdały egzamin na medal!
Na pasowaniu gościły również panie dyrektorki i były bardzo zadowolone, że wszyscy uczniowie
doskonale wiedzą już jak postępować z książkami, aby ich nie zniszczyć. W tym celu uczniowie otrzymali
wspaniałe zakładki.
Pani bibliotekarka przeczytała dzieciom opowiadanie pt. „Lekcja biblioteczna”. Jego bohaterka
zabawna Jeżynka, to uczennica klasy pierwszej. Ona również po raz pierwszy wyrusza do szkolnej biblioteki.
Następnie wszyscy uczniowie wypożyczyli swoje pierwsze książki, a pani wychowawczyni wzięła
pakiet nowych lektur. Mamy nadzieję, że młodzi czytelnicy często będą gościć w progach szkolnej biblioteki,
korzystać z jej zasobów i pracowni internetowej.
Zapraszamy