„Pasowanie na ucznia”
8 października 2012r
.

     

8 października 2012r. w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Gubinie odbyła się uroczystość
„Pasowanie na ucznia” członków braci uczniowskiej z klasy I Szkoły Podstawowej nr 1.

„Pasowania nadszedł czas
Będzie uczniem każdy z nas.
Z tej okazji przyrzekamy,
Że się bardzo postaramy.
Pilnie świat poznawać.
Dobry przykład innym dawać.
Być pomocnym w domu, w szkole
I wypełniać ucznia rolę.”

Wszyscy uczniowie przybyli do szkoły o godzinie 8.00 aby spotkać się w klasie i jeszcze raz poćwiczyć
swoje role oraz wspólnie zaśpiewać piosenki.

     

 

     

O godzinie 9.00 pomaszerowali do szkolnej auli, gdzie odbyła się uroczystość.

     

 

     
Przed licznie przybyłymi członkami rodzin ( mama, tata, brat, siostra, ciocia, wujek, babcia i dziadek)
pierwszoklasiści pięknie wyrecytowali wierszyki i zaśpiewali mądre i wesołe piosenki.
     

 

     
Na zakończenie, w asyście pocztu sztandarowego, złożyli uroczystą przysięgę:
„ Ślubuję uroczyście!
Nauczycieli szanować
Do lekcji się przygotować
Działać na rzecz swojej szkoły
Być uprzejmym i wesołym.”
     

 

     

Panie dyrektor Dorota Grzelak wraz z panią Dorotą Milto dopełniły ceremoniału i ogromnym ołówkiem
pasowały pierwszaków na pełnoprawnych uczniów i na dowód udziału w ślubowaniu wręczały każdemu
uczniowi akty pasowania „ Dyplomy – biedroneczki”.

     

 

     

 

     

 

     

  Klasa Ia otrzymała w prezencie bon upominkowy o wartości 300zł na zakup potrzebnych przyborów
dydaktycznych.

     

 

     

Po części oficjalnej przyszła pora na poczęstunek i pozowanie do wspólnej fotografii.

     

 

     

 

     

Następnie pełnoprawne pierwszaki poszły, jeszcze na chwilę, do klasy z wychowawczynią panią
Małgorzatą Fredrych, gdzie omówiły słowa złożonej przed chwilą przysięgi. Okazało się, że tekst
ślubowania jest dla nowych uczniów w naszej szkole całkowicie zrozumiały.

     

 

 
       

Zdjęcia wykonała i udostępniła pani A. Chmielewska-Siwek (mama Przemka). Dziękujemy