Zapraszamy ludzi związanych z kulturą i mediami do głośnego czytania!
26 października 2011r

     

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, to święto propagowane przez nas od wielu lat.
Za każdym razem staramy się inaczej ukazywać bibliotekę w środowisku szkolnym, chcąc
zachęcić do różnych aspektów jej pracy. Tym razem dzieci włączyliśmy do ogólnopolskiej akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”.

Celem tego projektu jest przede wszystkim integracja środowiska szkolnego, propagowanie czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży, propagowanie biblioteki jako niezbędnego ogniwa procesu dydaktycznego.
Dnia 26 października zorganizowaliśmy wspólne czytanie. Od rana, znane postaci ze środowiska gubińskich
mediów i kultury, czytały dzieciom z nauczania zintegrowanego i klasie piątej.
Niezwykłym głosem zaimponował wszystkim Andrzej Winiszewski. Ten prowadzący audycje w „Radiu Zachód”
redaktor, świetnie wszedł w swoją rolę. Zgromadził wokół siebie grupkę słuchaczy i …potrafił rozbawić ich do łez!
Wszyscy bohaterowie głośnego czytania, bardzo przeżyli swoje wystąpienia. Była wśród nich instruktorka
z Gubińskiego Domu Kultury, redaktor naczelny „Wiadomości Gubińskich”. Okazało się, że wcale nie jest łatwo
czytać tak dużemu i wymagającemu audytorium. Goście, którzy czytali dzieciom, usadawiali się wygodnie w fotelu,
popijali gorącą herbatę. Miłym akcentem był również występ zespołu „Wesołki”.
Głośne czytanie, tak rozlegle propagowane przez media, ma niezwykle pozytywny wpływ na psychikę dziecka.
Pozwala mu rozwinąć wyobraźnię, poczuć się bezpiecznie, daje odpoczynek. Nasze szkolne spotkanie przy lekturze,
zakończyło się prośbą wypowiedzianą do rodziców, aby czytały swoim dzieciom. Mamy nadzieję, że gubińska prasa
pięknie opowie o naszej akcji i rozpropaguje ją w społeczeństwie.