V Turniej Piłki Ręcznej
im. Grzegorza Zdziennickiego

         

Dnia 09.06.2013 r. w Świebodzinie odbył się V Turniej Piłki Ręcznej im. Grzegorza Zdziennickiego pod patronatem
LZPR. W turnieju wzięło udział 7 drużyn m.in. 2 z Gubina(SP-1,SP-2), Dębna, Żagania(I i II), Świebodzina i Lubrzy.
Graliśmy systemem "każdy z każdym" , 2 razy 8minut. Po ciężkich bojach drużyna z SP-1 zajęła ostatecznie VI miejsce.

         

Skład zespołu: D.Lisiecka, M.Żelichowska, W.Polaszek, N.Liczbińska, J.Winnicka, P.Tomczyk, W.Krasowska
Trener drużyny: Dorota Hajnas

         
Organizator turnieju przygotował atrakcyjne nagrody oraz poczęstunek dla dzieci i trenerów. Każda z drużyn biorąca
udzial w turnieju otrzymała pamiątkowy dyplom i puchar, a drużyny od I-III miejsca jeszcze medale. Okazałe puchary
były postopniowane pod kątem wielkości w zależności od zajętej lokaty. Dodatkowo zostały ufundowane nagrody
dla najlepszego zawodnika turnieju, najlepszej bramkarki i najlepszego strzelca turnieju. Poza tym honorową statuetkę
otrzymała najlepsza zawodniczka w drużynie. U nas była to
D.Lisiecka. Natomiast najlepszy strzelec zespołu, bądź
zawodniczka wyróżniona przez trenera otrzymala pamiątkowy T-shirt firmy hummel. W przypadku naszej drużyny
koszulką została nagrodzona
N. Liczbińska. Ponadto do kolejnej wyróżnionej przez trenera zawodniczki zespołu
trafiły skarpetki firmy hummel i tę nagrodę odebrała W. Polaszek-bramkarka. Nagrody rozdawał m.in. prezes LZPR -
Pan BW Maly, który swoją osobą uświetnił V Turniej Piłki Ręcznej w Świebodzinie. Dziewczęta wracały z turnieju
zmęczone, ale zadowolone, ponieważ walcząc, rywalizując, jednocześnie świetnie się bawiły i dawały upust swej
dziecięcej energii i werwy. Mamy nadzieję,że w następnych edycjach tego turnieju zajmiemy wyższe lokaty.